Title Image

2016 წ. სიახლეები

ბავშვის ადრეული განვითარების და ნეიროგანვითარებითი დარღვევების ადრეული ამოცნობისა და თანამედროვე

ა. ლაჭყეპიანის სახ. ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის მიერ 2014-2015